Onze dienstverlening.

De overheid hecht waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienst- verlening. De Wet op het financieel toezicht (Wft) verlangt dat consumenten, maar ook ondernemers, MKB en ZZP-ers voorafgaand aan het tot stand komen van een financiële overeenkomst informatie ontvangen over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): www.afm.nl.

Deze dienstenwijzers zijn een informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een bank of verzekerings- maatschappij te sluiten.

 

Online afsluiten
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie