Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 023 - 525 84 11
  • info@vellinga-advies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Onze dienstverlening.

De overheid hecht waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienst- verlening. De Wet op het financieel toezicht (Wft) verlangt dat consumenten, maar ook ondernemers, MKB en ZZP-ers voorafgaand aan het tot stand komen van een financiële overeenkomst informatie ontvangen over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): www.afm.nl.

Deze dienstenwijzers zijn een informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een bank of verzekerings- maatschappij te sluiten.