DISCLAIMER

Met het bezoeken van de website vellinga-advies.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  1. Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende pagina's problemen voortvloeien.
  2. Vellinga Hypotheken & Verzekeringen en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website: vellinga-advies.nl . Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen de website vellinga-advies.nl. Vellinga Hypotheken & Verzekeringen is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  3. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Vellinga Hypotheken & Verzekeringen en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.   
  4. Vellinga Hypotheken & Verzekeringen heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Haarlem onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan de website vellinga-advies.nl voortvloeiende geschillen met Vellinga Hypotheken & Verzekeringen.
  6. Vellinga Hypotheken & Verzekeringen heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Vellinga Hypotheken & Verzekeringen zijn aanvaard.

 

Haarlem, september 2016.